Thursday, October 27, 2011

Bildekomposisjon/ Picture Compositions


Radiale linjer (vinkelen, sammen med de forskjellige fargene på steinene, gjør at bildet ser relativt bra ut)/
Radial lines (the angle, along with the differently colored stones, makes the pic somewhat of an eye-candy)
S-linje (som på en måte skiller den mørke siden fra dan lyse siden og dette skapper mer dynamikk)/
S-line (which, in a way, divides the dark side from the light one, something that makes it a bit more dynamic)
Diagonale linjer (fokus på de to grenene fremst)/
Diagonal lines (focus on the the branches in the front)
L-linje (stor kontrast mellom blomstene og bladene)/
L-line (a big contrast between the flowers and their leaves)
Det gylne snitt (Jeg har farget både sirkelen og gresset for å skape større kontrast)/
Golden Ratio (in order to have more contrast, I've colored both the circle and the grass)
Vertikale linjer (bokene er i forskjellige farger og dette gir bildet en god stemning)/
Vertical lines (the books are colored differently which gives the picture a more positive mood)
Horisontale linjer (BACON STRIPS)/
Horizontal lines

Monday, October 24, 2011

Eksempel på manipulering av bilde/ An example for a picture manipulaion


Redigert i Photoshop. De finnes flere måter å gjøre dette på.  Måten jeg brukte var å lage en kopiering av hovedlaget, gjøre den til svart-hvit og viske over den slik at den fargede blomsten under kan ses./ 
English: Edited in Photoshop. There are several way to do this. The one I chose was to make a copy of the main layer, make it black&white and simply erase the parts that I want to be colored, in this case the flower. Erasing the black&white flower makes the colored one underneath appear.

Monday, October 10, 2011

Høsten har komt.../ Fall has come


På det første bildet er det fokus på grenene foran. De kan ses som diagonale linjer i bildets komposisjon. Både det andre og det tredje bildet er av det samme, men de er tatt fra forskjellige vinkler. Det andre bildet er et nærbilde som jeg tok ved å dukke ned sammen med kameraet. Derfor er det like mye fokus på gresset som på bladene. Det tredje bildet er tatt fra en mer konvensjonell vinkel, med et "hoved" blad og flere blader rundt det. Bildet setter mer fokus på bladene som her står i kontrast med gresset. På det fjerde bildet har vi igjen et eksempel på en diagonal linje i komposisjonen (vindusviskeren). I tillegg har bilens bakrute en motsatt retning på en måte, og dette, sammen med treærnes refleksjon i den, skaper mer dynamikk.

English: The first picture focuses on the branches in the front. They can be seen as diagonal lines in the picture's composition. Both the second and third pictures have the same motive, but each is taken from a different angle. The second pic is a close-up that I had to lower myself down along with the camera in order to take. That's why it is equally focused on both the grass and the leaves. The third pic is taken from a more conventional angle, with a "main" leaf and several other leaves around it. This pic focuses more on the leaves contrasting with the grass. The forth picture again shows an example of a diagonal line in the composition (the windshield cleaner). In addition is the windshield itself in a position opposite to the leaves', which, along with the trees' reflection, makes it a bit more dynamic.

Silketrykk/ Screen Printing

Dette er altså en dokumentasjon av en av oppgavene vi holdt på med. Til silketrykket skulle vi bruke et originalt bilde med motiv som vi fikk velge selv. Vi måtte deretter redigere bildet i svart-hvit og pixelere det. Bildet mitt var av en PS3 kotroller - enkelt og lett å redigere. Det neste skrittet var å printe det ut og belyse det...

English: This is a documentation of one of the tasks we were given. For this screen printing we were supposed to use an original photograph with a motive of our choosing. After that we had to make this picture black&white and pixelate it. The picture I chose was one of a PS3 controller - simple and easy to manipulate. The next step was to print it and illuminate it...

Bildet slik som det var da jeg tok det/
the pic as it was when I took it
Bildet etter redigeringen/
The pic after I edited it

Skrevet ut/ Printed out
Belysningen (den varer i 7 min)/
The illumination (takes 7 min)
Vi vasker trykkrammen.../
We wash the frame...
... og tørker den./
... and dry it up.

Resten trenges ikke å forklares/ The rest needs no explanation:
Dette ble altså resultatet/ This was the final result: