Wednesday, March 28, 2012

Bozhidar Asenov


Bozhidar Asenov er en fotograf fra Bulgaria og en god venn av meg. Jeg liker at selv om han foretrekker å ta bilder av mennesker (bl. a. portrettbilder), er han like flink til å ta spennende natur- og landskapsbilder. Han har vunnet en god del priser og er internasjonalt anerkjent.

English: Bozhidar Asenov is a photographer from Bulgaria and a good friend of mine. I like the fact that although he prefers taking photos of people (including portrait photos), he is just as skilled in taking exciting nature and landscape pictures. He has won good deal of prizes and is internationally recognized.

Friday, March 16, 2012

Fotocollage/ Photo Collage

Modeller/ Models: Lise Breivik, Adrian Schønning

   
For denne oppgaven valgte jeg et prosjekt som jeg nevnte "The Nature Within" for å vise hvordan ulike personligheter kan forklares med ulike aspekter i naturen. Grunnen til at jeg valgte det var rett og slett at jeg hadde lyst til å lage en collage med mennesker og samtidig ha natur med på den siden jeg hadde noen veldig fine naturbilder som jeg ville ta i bruk.

Fargene på bildet er redigert i Photoshop ved bruk av flere lag med ulike "Blending Modes", bl. a. "Darken" og "Multiply". I tillegg har jeg brukt noen ulike filtre for å endre på kontrasten og skarpheten (som f.eks "Diffuse Glow"). Det gule og det røde er lagt med "Brush"-verktøyet på veldig lav "Opacity" (10-20%). Røyken er lagt ved bruk av "Liquify"-verktøyet. Den var egentlig ikke så vanskelig å lage, problemet var bare at det kan ta litt tid til at den blir skikkelig god. Teksten er skrevet med "Vivaldi"-fonten.

English: For this assignment I chose a project that I named "The Nature Within" in order to show how different personalities can be explained with different aspects of nature. The reason I chose it was because I wanted to make a photo collage with people in it and at the same time have nature in it since I had some nice nature photos I wanted to use.

The colors here are edited in Photoshop using multiple layers with different blending modes, including "darken" and "multiply", for example. In addition, I've use some filters in order to change the contrast and sharpness (like for example "Diffuse Glow"). The yellow and the red are made with the Brush tool with a very low opacity (10-20%). The smoke is made using the Liquify tool. It wasn't actually that hard to make, the thing is it takes a long time to make if you want to make it look more or less realistic. The text is written using the Vivaldi font.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Som i tidligere prosjekter måtte vi bruke bilder som vi har tatt selv. Her er bildene som jeg har tatt og brukt på denne oppgaven:

English: Like with previous projects, we had to use pictures that were our own. Here are the pictures that I used:
 

Thursday, March 15, 2012

Komprimentærkontrast/ Complementary Contrast

 

Oppgaven var å lage et bilde som består av bare to farger som står i kontrast med hverandre. Man finner ut hvilke to farger gjør dette ved hjelp av fargehjulet. For mitt bilde valgte jeg å bruke grønt og rødt. For å få dem på bildet lager man et justeringslag over det og bruker Hue/Saturation (man må også trykke på Colorize før man begynner å justere).English: The task was to make an image consisting of only two colors in contrast with each other. The wheel on the left shows the possible combinations. I chose green and red. The picture is colored in this manner by using the Hue/Saturation option (one also has to click on colorize before starting to adjust).

Monday, March 12, 2012

Diverse Oppgaver/ Diverse Assignments (8.03.2012)

Oppgave 1 og 2: Bilder med stor og med liten blenderåpning
Task 1 and 2: Pictures with big and small apertures


Liten dybdeskarphet (f3.5 - f4)/
Small depth of field (f3.5 - f4)
Stor dybdeskarphet (ca. f10)
Big depth of field (ca. f10)

Oppgave 3: et "rayography"-inspirert bilde
Task 3: a "rayography"-inspired photoOppgave 4: bilder der jeg zoomer samtidig som jeg tar dem med litt lang lukkertid
Task 4: a picture taken with slow shutter speed where the photographer zooms in and out while taking it

Nicolas Blom


Ruben Andersen


Oppgave 5: et bilde med panorering (snurrende selvportrett)
Task 5: A photo with panning (a spinning self portrait)