Thursday, February 23, 2012

Lysmaleri/ Light Painting


De første tre bildene har jeg tatt ved bruk av veldig lang lukketid (15-20 sec) og lav ISO-verdi. Slike bilder er nesten umulig å ta uten stativ.

English: The first three pictures are taken with slow shutter speed (15-20 sec) and a low ISO-value. Such photos are almost impossible to take without a stand/tripod.


Modell/ Model: Nicolas Blom


Motivet i bevegelse: Kameraet står fast mens motivet beveger seg (lukketid - mellom 0,5 og 1 sekund)/
The motive in motion: The camera stands still while the motive moves (shutter speed - between 0,5 and 1 second)

Panorering: Kameraet beveger seg sammen med motivet (lukketid - rundt 0,5 sekund)/
Panning: The camera moves together with the motive (shutter speed - around 0,5 second)

Dyptrykk/ Intaglio

Dette er et arkitekturbilde som jeg tok i London. Grunnen til at jeg valgte det for denne oppgaven var at vinkelen jeg tok det fra var veldig spennende. Det første som gjøres er å gjøre bildet om til svart-hvit slik at det blir enklere å bestemme hvor mye eller hvor lite svart bestemte deler av fotofraferingen skal ha. Ofte (men ikke alltid) er det også lurt å speilvende bildet.
English: This is an architecture picture I took in London. The reason I chose it for this task was because of the angle it was taken from, which I thought was interesting. The first thing to do is to make the photo black&white do that it would be easier to decide how much black certain parts of it are going to have. Often (but not always) it's also a good idea to mirror the image.


Bildet skrives ut og legges under en pleksiglassplate. Det er lurt å teipe disse to sammen. Nå begynner man å skjære ved hjelp av en koldnål./ The picture is being printed our and put under a plexiglass plate. It's usually a good idea to tape the two together. The next thing to do is making a drypoint.

Slik ser platen ut når vi tar vekk bildet./ This is how the plate looks when the image is removed.

Det neste som må gjøres er å ta maling på pleksiglassplaten/ The next step is to paint the plexiglass plate:

Så tar vi det vekk igjen slik at vi får svart bare i ripene som vi har laget./ And then we clean it up again so that only the rips on the plate remain black.

Nå er det bare å trykke/ The only thing left is to make the actual imprint:

Med dyptrykk er det viktig at papiret som skal brukes til trykket er først fuktet. Da blir trykket mye mykere./ Before making the imprint it might be a good idea to moisten the piece of paper that is going to be used. That way the imprint itself is going to look much softer.


Dette ble resultatet. Hvert neste forsøk var litt bedre enn det forrige./ That was the result. Each next attempt was a bit better than the last.