Friday, May 25, 2012

Beste bilder, 2. termin/ Best pictures, 2nd semester

Dette er bildet jeg redigerte og brukte til fotocollage-oppgaven. Bortsett fra at det finnes en slags symetri, er komposisjonen ikke særlig spesiell. Dette er fordi målet mitt var at den som ser på bildet skal lett forstå hva bildet handler om og få med seg budskapet. Fargene og effektene jeg har brukt i løpet av redigeringsprosessen er akkurat for å fremme dette budskapet. Mer informasjon om hvordan jeg har redigert bildet ligger i posten "Fotocollage/ Photo Collage". (Modeller: Lise Breivik og Adrian Schønning)

English: This is the picture I edited and used for my photo collage. Aside from the fact that there is some symmetry in the motive, there isn't anything special regarding the composition. That's because my goal was to make the picture easy to understand and thus make it easy to spread the message across. The colors and the effects used here were chosen with a sole purpose - to promote this message. More info on how I edited the picture can be found in the post "Fotocollage/ Photo Collage". (Models: Lise Breivik and Adrian Schønning)

Et bilde tatt i forbindelse med
abstrakte bilder/

A picture taken for the
Abstract pictures task.
Et bilde fra lysmaleri-oppgaven/

A pic from the light painting task
(Modell/ Model: Nicolas Blom)
Et makrobilde av en blomst/

A macro picture of a flower
(Thank you, captain Obvious!)
Dette naturbildet er ett av de tre som jeg brukte i fotocollage-redigeringen. Som en individuell fotografering er den veldig spennende. Tuen ligger i det gylne snitt og er litt mer belyst enn resten av skogen. Jeg har redigert bildet litt slik at det blir litt mer fargerik og kontrasten mellom lys og mørk blir større.

English: This nature photo is one of the three photos I used in my photo collage editing. As an individual photo, this one turned out to be a decent one, so I chose to add it. The hillock lies in the golden ratio and is lighter than the rest of the forest. I edited the picture so that it's more saturated and the contrast is bigger.