Thursday, April 26, 2012

"Den Fremmede"/ "The Foreign"

Oppgaven var å gå ut og ta bilder av fremmede mennesker enten på vestkanten, i byn eller på skolen. Vi måtte også spørre dem om deres favoritt sted å være. Dette var en oppgave som jeg ikke var i stand til å gjøre, dessverre.

English:  The assignment we got was to go out and take pictures of unfamiliar people and ask them what their favorite place to be is, and then take pictures of those places. Unfortunately, this was a task I was unable to perform due to various reasons.

Monday, April 23, 2012

Tablå/ Tableau

Oppgaven var å ta utgangspunkt i et gammelt maleri og ta et bilde som har en lignende komposisjon. Jeg gjorde den sammen med Caroline og Marita.

English: The task was to take point from an old painting and take a picture with a similar composition. For this assignment I teamed up with Caroline and Marita.

Det første maleriet som vi valgte er malt av Pablo Picasso (Modell: Caroline)/
The first painting we chose was painted by Pablo Picasso (Model: Caroline)
Det andre maleriet vi valgte er malt av en tysk kunstner som heter Elke Thomann. Jeg synes det er viktig å legge merke til at vi har brukt kun 4 par sko for å lage dette tablået./
The second painting we chose was painted by a German artist by the name of Elke Thomann. I believe it's important to point out that we've used only 4 shoe pairs in order to make the tableau.

Wednesday, April 18, 2012

Fritid - prøveeksamen/ Spare Time - the mock exam

Beskrivelse: "Kulturbyen Bergen" skal arrangere en messe for ungdom med fokus på unge menneskers fritidsinteresser i aldersgruppen ca. 15 - 20 år. Du har fått i oppdrag å lage plakater til selvvalgte fritidsinteresser. Plakatene skal ha et kreativt uttrykk, som skal vekke ungdoms interesse og nysgjerrighet. Plakatene skal ha med både fotografisk og grafisk uttrykk, dvs bildene kan være manipulerte, slik at de får grafisk uttrykk. Tittel på plakatene skal være: "Fritid" eller selvvalgt. Plakatene kan lages som stemnings eller reklameplakater.

English:
Description: "Kulturbyen Bergen" is going to arrange a fair for teenagers focusing on young people's spare time interests between the ages of 15 and 20. Your assignment is to make posters about spare time activities of your choosing. The posters are supposed to have a creative expression that will raise the teenagers' interest and curiosity. The posters should have both photographic and graphic expression, meaning the pictires can be manipulated in order to get the graphic expression. The title on those posters can be "Spare Time" or something else relevant. The poster itself can be either motivational or a commercial of something.

Oppgave 1: Lag en plakat i sort/ hvit og farge, hvor du fremhever "noe" i farge. Menneske(r) skal være med i motivet. I tillegg skal du integrere teksten "Fritid" eller en annen valgfri tekst. Format: A3, stående eller liggende:

Task 1: Make a poster in both black/white and color, where you highlight just some certain areas by coloring them. People should be a part of the motive. You should also add the text "Spare Time" or something else that is relevant. Format: A3, either vertical or horizontal:

Plakaten fra den første oppgaeven består av to forskjellige fotograferinger – silhuetten med trærne og veien foran, og byen bak. Jeg bestemte å ha hovedbildet som et silhuettbilde for å vise at personen på bildet kan være hvem som helst, bl.a. den som ser på plakaten. I tillegg synes jeg at komposisjonen sammen med silhuetteffekten gir bildet en slags stillhet, og dette var noe jeg ville faktisk oppnå. Det er også derfor jeg valgte fjelltur med en rolig nokturne i ørene som en måte å bruke fritiden på. Grunnen til at jeg valgte å ha litt mer farge på bakgrunnen var at jeg ikke ville at den skulle miste fokus. Jeg ville at bildet skal være varmt på en måte, selv om det svarte farget dominerer. Ordet ”YOU” i teksten nederst er skrevet slik for å legge merke til at leseren har muligheten til å bruke fritiden til hva som helst, det er bare å velge.

English: The poster from the first task consists of two separate photographs - The silhouette with the trees and the path in the front, and the city in the background. I chose to have a silhouette in order to show that the person in the pic can be anyone, including the one looking at the poster itself. Additionally, I think the composition along with the silhouette effect give the picture a sense of calmness, something that I was actually trying to achieve. That is also why I chose hiking along with a nice nocturne in the ears to be an example of a way to spend your spare time. The reason why I chose the have some more color in the background is because I didn't want it to be out of focus. I wanted the poster to be "warm", despite the fact that the black dominates here. The word "YOU" in the text underneath is written like this in order to indicate that the person looking at the poster has the choice to spend his/her spare time however he/she wants to.

Her er bildene jeg brukte for å lage denne collagen/ Here are the pictures I used in order to make the collage:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oppgave 2: Lag en plakat hvor du har med minimum 3 ulike bildeelementer som viser ulike sider ved en fritidsinteresse. I tillegg skal du integrere teksten "Fritid" eller selvvalgt tekst. Plakaten skal være laget som bildemontasje/ collage i Photoshop. Format: A3, stående eller liggende:

English:
Task 2: Make a poster where you use at least 3 different pictures showing different aspects of spare time activities. Additionally, you have to include the text "Spare Time" or another relevant text. The poster should be a photo montage/ collage edited in Photoshop. Format: A3, either vertical or horizontal.


Bildet fra den andre oppgaven tok mer enn dobbelt så mye tid å lage fordi da jeg fik ideen om en slik plakat, måtte jeg begynne helt forfra. Vinduet måtte være akkurat så står som A3, og miniatyrbildene måtte være større enn de vanligvis er i forhold til et slik vindu slik at de små bildene innefor rammene skulle ses uten problemer. Hver av disse små bildene er unik og representerer en konkret type aktivitet som man kan ha i fritiden. Det tomme miniatyrbildet på slutten er for å involvere på en måte den som ser på plakaten, slik som i oppgave 1. Poenget er ikke å fortelle leseren hva han/hun må gjøre, men for å stimulere hans/hennes valg.

Mange av de forskjellige elementene, bl.a. rammene til miniatyrbildene og musen, lagte jeg ved hjelp av Paint og overførte deretter til Photoshop. Prosessen var veldig lang og frustrerende, med til slutt var jeg fornøyd med resultatet. Jeg synes at bildet er originalt og kanskje litt morsomt. Komposisjonen er ikke spesielt spennende, men poenget var at bildet skulle være ren på en måte, og lett å forstå. Etter min mening skal et bilde/plakat som ser ut som et PC-vindu (slik som dette bildet gjør) få mer oppmerksomhet blant ungdom og det er derfor jeg valgte denne typen manipulering.

English: The picture from the second task took more than double the time to make because when I got the idea of it, I had to start from scratch. The window had to be with the exact proportions of an A3 sheet, and the thumbnails had to be bigger than they usually are in a window like this one because the pictures inside had to be big enough for someone to see them clearly. Each of these pics is unique and represents a certain type of activity for one's spare time. The empty thumbnail is there in order to make the person looking at the poster feel involved in it, the same way as in the first task. The point isn't to tell the reader what he/she should to, but rather to stimulate their own ability to choose.


Many of the different elements, including the thumbnails and the cursor, are made using MS Paint and later added to the Photoshop PSD file. Honestly, the process was very long and frustrating, but in the end I was satisfied with the result. I think the picture is original and, maybe in a way, funny. In my opinion, a poster looking like a PC window will get young people's attention. This is why I chose to manipulate it the way I did.

Her er et sammensatt bilde av alle elementer som jeg har brukt på plakaten/ Here is a picture showing all the elements I used in order to make the poster:Nesten berøring/ Almost touching


The title speaks for itself - vi måtte rett og slett ta et bilde av to ting som nesten berører hverandre. Slike bilder er spennende på grunn av den mystiske følelsen de skaper hos den som ser på dem.

English: The title speaks for itself - we were supposed to take a picture of two objects almost in contact with each other. Such pictures are exciting because of the mysic feeling they create when one looks at them.

Frosset bevegelse/ Frozen movement


Bildet er tatt i 2009/ The photo was taken in 2009


Oppgaven var å ta et spennende bilde av noe i bevegelse med rask lukketid slik at man "fryser" bevegelsen.
English: The task was to take a picture of something in motion with fast shutter speed so that we "freeze" the motion.